Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Arbetsprovsinstruktioner
 

Ditt arbetsprov till kandidatprogrammet i film ska innehålla:

 • Ett klipp eller en film som du själv har gjort. Det kan antingen vara ett klipp ur en färdig film du gjort eller en fristående sekvens du själv filmat med exempelvis en mobiltelefon.
  Det filmade materialet skall ha en längd på max 5 minuter.
   
 • Skriv ner dina tankar kring det egna filmade materialet du skickat in.
  Max en A4-sida (5000 tecken inklusive blanksteg).
   
 • Välj ett klipp som någon annan gjort. Det ska vara ett klipp som du känner dig kluven inför. Som du tycker om, men samtidigt har svårt att tycka om av någon anledning.
  Klippet får vara max 2 minuter.
   
 • Beskriv dina tankar kring ditt val av klipp som någon annan gjort.
  Max en halv A4 (2500 tecken inklusive blanksteg).
   
 • Statement. Text som svarar på frågorna:
  - Vad har du gjort de senaste tre åren?
  - Varför vill du gå en tre-årig universitetsutbildning inom film och varför just nu?
  - Vad kan du bidra med till utbildningsmiljön?
  - Vilka perspektiv och erfarenheter tar du med in i utbildningen?
  Max en A4-sida (5 000 tecken inklusive blanksteg).

Din ansökan måste vara anonym. Vänligen inkludera inte några personuppgifter i din ansökan. Ansökan kan göras på svenska, norska eller danska.

Bedömning av arbetsprov, första steget

 • Gestaltande förmåga
 • Arbetsprovet rymmer en frågeställning, egna idéer och avsikter
 • Vilja att engagera sig i komplexa resonemang om andras filmer
 • Medvetenhet om det sökta programmet och HDK-Valand

Bedömningskriterier av hemuppgift och slutprov, andra steget

 • Öppenhet för att pröva andra förhållningssätt och metoder inom den egna praktiken
 • Intresse av att ge och ta emot kritik
 • Förmåga att muntligen presentera, reflektera och argumentera kring egna val i arbetsproven
 • Intresse av och förmåga att tillgodogöra sig och bidra med perspektiv till utbildningen

Skicka in ditt arbetsprov

Skicka in ditt arbetsprov via vårt arbetsprovsverktyg SlideRoom: https://applyartsgu.slideroom.eu.

SlideRoom stänger vid midnatt (CET) dagen för deadline av arbetsprovet. När du har skickat in din ansökan får du ett bekräftelsemejl från SlideRoom.

Vi rekommenderar att du laddar upp ditt material minst 24 timmar före deadline. Det tar tid att ladda upp filer och det är ditt ansvar att slutföra din ansökan i tid.

OBS! Det är inte möjligt att skicka in arbetsprov efter att ansökningsperioden i SlideRoom har stängt.

För mer information om SlideRoom, se: Om SlideRoom.  

Grundläggande behörighet

Se till att dina tidigare meriter finns registrerade på antagning.se. Om du behöver ladda upp kompletterande dokument som styrker din behörighet till programmet gör du detta på dina sidor på antagning.se.

För mer information, klicka här.  

Om du har en utländsk grund/gymnasieutbildning behöver du ladda upp betyg och rätt dokument på som visar att du är behörig till de utbildningar du sökt. Alla dokument laddas upp via dina sidor på antagning.se.

För mer information om utländska betyg, se: https://www.antagning.se/sv/dina-betyg/utlandsk-gymnasieutbildning/

Om du inte har laddat upp komplett underlag kommer du att bedömas som obehörig.

Urval och antagning

Alla kompletta ansökningar bedöms av en bedömarjury som består av programansvarig och representanter från enheten som programmet tillhör. 

Ett antal sökande kommer bli kallade till slutprov. De sökande som blir kallade kommer att få instruktioner till en hemuppgift som ska presenteras vid slutprovet. Slutprovet kommer hållas online. Om du blir kallad till slutprov kommer du att kontaktas via den e-postadress du har uppgett på antagning.se.

Dina akademiska meriter bedöms separat från ditt arbetsprov. Sökande som inte har grundläggande behörighet kan beviljas undantag om institutionen bedömer att den sökande visar förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen utan att uppfylla förkunskapskravet. Förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen kan visas genom nedanstående:

 • annan relevant utbildning
 • relevant yrkeserfarenhet eller annan praktisk erfarenhet
 • relevanta konstnärliga färdigheter och förmågor

Viktiga datum

22 januari 2021: Ansökningsperioden öppnar

1 mars 2021: Sista dag att ansöka till programmet på www.antagning.se

8 mars 2021: Sista dag att skicka in ditt arbetsprov i SlideRoom  

15 mars 2021: Sista dag att komplettera din anmälan. Kompletterande underlag laddas upp på dina sidor på antagning.se

15 mars 2021: Sista dag att betala anmälningsavgiften eller styrka avgiftsbefrielse

Mars 2021: Inbjudningar till slutprovet kommer att skickas ut. Den skickas till den e-postadress som du har uppgett på antagning.se

Februari–mars 2021: Dina akademiska meriter granskas.

April 2021: Slutprov genomförs.

6 maj 2021: Antagningsbesked publiceras på www.antagning.se.

OBS. Du går sista terminen på gymnasiet ansöker som vanligt på www.antagning.se. Om du går vidare till intervju så ska du ladda upp ett intyg på antagning.se.om att du studerar på sista terminen. Kontakta din gymnasieskola för intyg.