Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Samhällsvetenskaplig miljöpraktik

Kurs
SMG400
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

Inom kursens ram planeras, genomförs och redovisas ett praktikarbete på en arbetsplats med anknytning till den studerandes miljövetenskapliga utbildning. Kursen ger studenten möjlighet att aktivt arbeta med miljövetenskapliga frågor inom verksamheter som t ex myndigheter, organisationer och företag i Sverige eller utomlands. Det är viktigt att praktiken relaterar till studentens utbildningsområde. Studenten skall själv söka praktikplats och denna skall godkännas av kursansvarig före praktikperiodens början.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs minst 120 hp på grundnivå på Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram