Länkstig

Religion och politik i USA

Kurs
RT2414
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-22363
Ansökan stängd

Studietakt
50%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-22364
Ansökan stängd

Om utbildningen

Historiskt sett har religion, främst kristendom, spelat en stor men
komplex roll i amerikanskt samhällsliv och politik och fortsätter att
göra så även idag. USA är det land som först skilde kyrka och stat. Inte
desto mindre har religion kommit att påverka amerikanskt samhällsliv i
större utsträckning än den gjort exempelvis i det moderna Europa. Religion och politik har genom hela USA:s historia också interagerat med
frågor om ras, migration, etnicitet, klass och kön.

Kursen behandlar
dessa historiska processer och analyserar nutida skeenden och ger därmed
en god grund för att bättre förstå den sammansatta politiska
utvecklingen i USA, vilken i sin tur påverkar resten av världen.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kandidatexamen alternativt avslutade kurser om minst 180hp på grundnivå, varav minst 90hp med progression i något huvudområde där det ingår ett kandidatexamensarbete om minst 15hp. Behörig är också den som har motsvarande utländsk utbildning eller som har motsvarande förkunskaper enligt tidigare studieordning. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Engelska A/Engelska 5.    

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

I kursplanen framgår kursens undervisnings- och examinationsformer. Dessa preciseras och förklaras mer i detalj i den kursguide du får när kursen startar. I denna finns också detaljschema och läsanvisningar liksom annan information så att du får en klar bild av kursens upplägg och vad som förväntas av dig som student.

Lokaler

https://gu.se/humaniora/om-oss/vara-lokaler-pa-humanisten