Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Redaktionell arbetsplatspraktik

Kurs
LV1311
Grundnivå
30 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

Vill du pröva dina litteraturvetenskapliga och redaktionella kunskaper i arbetslivet? I den här kursen får du möjlighet att under 10 veckor bidra, lära nytt, knyta kontakter och reflektera över din framtida yrkesverksamhet. Du ansvarar själv för att kontakta en praktikplats – bokförlag, tidningsredaktioner, bildningsförbund, eller liknande. Det är också möjligt att tillbringa praktikperioden utomlands. Du för loggbok och upprättar en praktikrapport som behandlas vid ett avslutande seminarium. 

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs godkänt resultat på grund-, fortsättnings- och fördjupningskurs i litteraturvetenskap, 90 hp, inklusive kandidatexamensarbete om 15 hp. Dessutom krävs godkänt resultat i kurserna LV1221 Redaktionell praktik (15 hp) och LV1224 Redaktionell praktik 2 (15 hp).