Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Psykologi: Masteruppsats

Kurs
PX2503
Avancerad nivå
30 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-27356
Ansökan stängd

Kort om kursen

Under denna kurs ges du möjlighet att i samråd med din handledare motivera, designa och genomföra en vetenskaplig studie för att undersöka en psykologisk frågeställning som du tycker är intressant.

Om utbildningen

Syftet med kursen är att du ska få träning i att självständigt planera, genomföra och rapportera en undersökning i form av en uppsats. Du väljer ämne för undersökningen i samråd med en handledare verksam inom någon av de forskningsinriktningar som finns på institutionen. Uppsatsen ska uppfylla de krav som normalt gäller för publicering i internationella vetenskapliga tidskrifter.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå i ämnet psykologi, varav 30 hp ska utgöras av följande kurser: PX2310, Psykologi: Statistisk analys och metod, 15 hp, och PX2311, Psykologi: Kvalitativa metoder, 15 hp, eller minst 30 hp i kvantitativ och/eller kvalitativ forskningsmetod i psykologi på avancerad nivå. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3 och Engelska B/Engelska 6.  

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Rekommenderad studiegång

Denna uppsatskurs kan ingå som obligatorisk uppsatskurs i en filosofie masterexamen 120 hp med huvudområde psykologi.

Läs mer om Rekommenderad studiegång

Efter studierna

Denna kurs ger dig de kunskaper som krävs för att kunna utföra undersökningar och utredningar, vilket är en eftertraktad erfarenhet och kvalité i arbetslivet. Kursen är även forskningsförberedande och den slutgiltiga uppsatsen skall innehålla de delar och hålla jämförbar kvalité med en vetenskaplig publikation.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisning ges i form av en introduktionsföreläsning och därefter handledning under själva uppsatsarbetet. Kursen avslutas med ett obligatoriskt examinationsseminarium där uppsatsen presenteras och diskuteras.