Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Psykisk hälsa och ohälsa - med tillämpning inom fysioterapi

Kurs
FYS049
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

Psykisk ohälsa är ett sammanfattande begrepp som inkluderar både mindre allvarliga psykiska problem och mer allvarliga symtom som uppfyller kriterierna för en psykiatrisk diagnos. Denna kurs bygger på de patientfall som deltagaren för med sig in i kursen. Kursen bygger på förståelsen att psykisk ohälsa omfattar flera olika komplexa tillstånd genom en människas livsspann som var för sig behöver förstås utifrån ett helhetsorienterat perspektiv.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs sjukgymnastexamen eller fysioterapeutexamen om 180 högskolepoäng eller kandidatexamen med huvudområdet sjukgymnast/fysioterapi (Examensarbete omfattande 15 högskolepoäng på grundnivå ska ingå). Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E. Lärandemål Efter godkänd kurs ska studenten kunna: Kunskap och

Så är det att plugga

Undervisningen

Kursen bygger på ett problemorienterat lärande där det kliniska resonemanget står i fokus. Lärandet understödjs av studieuppgifter, föreläsningar och seminarier enskilt och i grupp. Tiden mellan kursträffarna bygger på aktivt lärande på hemorten.