Bild
Foto: Carina Gran
Länkstig

Programöversikt: Redovisning och Finansiell styrning

Master of Science in Accounting and Financial Management _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kurser för studenter antagna 2019 och framåt.

År 1
Hösttermin
Period 1+2  
                       

Redovisning, 7,5 hp
(Kärnkurs för studenter med inriktning Finance/Financial management i sin kandidatexamen)

Corporate Finance, 7,5 hp
(Kärnkurs med för studenter med inriktning Accounting i sin kandidatexamen)

Perspektiv på redovisning och finansiell styrning, 7,5 hp 

Period 3+4

Teoretiska perspektiv inom externredovisning, 7,5 hp 

Redovisning, strategi & styrning, 7,5 hp    

Vårtermin
Period 1+2

Risk management, 7,5 hp   

Tillämpad corporate finance, 7,5 hp     

Period 3+4 

Valbar, 7,5 hp
Valbar, 7,5 hp  

År 2
Hösttermin
Period 1+2

Valbar, 7,5 hp
Valbar, 7,5 hp  

Period 3+4 

Forskning inom redovisning och finansiell styrning, 15 hp

Vårtermin
Period 1, 2, 3, 4 

Examensarbete i redovisning och finansiell styrning, 30 hp   

En valbar kurs ska väljas inom masterprogrammet eller inom andra masterprogram vid Graduate School. En lista av kurser blir tillgänglig för studenter varje termin.
Tidigare års valbara kurser.