Bild
Foto: Carina Gran
Länkstig

Programöversikt: Redovisning och Finansiell styrning

Master of Science in Accounting and Financial Management _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kurser för studenter antagna 2022 och 2023.

År 1
Hösttermin
Period 1+2  
                       

Redovisning, 7,5 hp
(Kärnkurs för studenter med inriktning Finance/Financial management i sin kandidatexamen)

Corporate Finance, 7,5 hp
(Kärnkurs med för studenter med inriktning Accounting i sin kandidatexamen)

Perspektiv på redovisning och finansiell styrning, 7,5 hp 

Period 3+4

Teoretiska perspektiv inom externredovisning, 7,5 hp 

Redovisning, strategi & styrning, 7,5 hp    

Vårtermin
Period 1+2

Risk management, 7,5 hp   

Tillämpad corporate finance, 7,5 hp     

Period 3+4 

Valbar, 7,5 hp
Valbar, 7,5 hp  

År 2
Hösttermin
Period 1+2

Valbar, 7,5 hp
Valbar, 7,5 hp  

Period 3+4 

Forskning inom redovisning och finansiell styrning, 15 hp

Vårtermin
Period 1, 2, 3, 4 

Examensarbete i redovisning och finansiell styrning, 30 hp   

En valbar kurs ska väljas inom masterprogrammet eller inom andra masterprogram vid Graduate School. En lista av kurser blir tillgänglig för studenter varje termin.
Listor över föregående terminers valbara kurser finns på programsidan (på studentportalen) under rubriken "Elective courses".

Kurser för studenter antagna 2024 och framåt.

År 1
Hösttermin
Period 1+2  
                       

GM1401 Redovisning, 7,5 hp
(Kärnkurs för studenter med inriktning Finance/Financial management i sin kandidatexamen)

GM1031 Corporate Finance, 7,5 hp
(Kärnkurs med för studenter med inriktning Accounting i sin kandidatexamen)

GM1402 Perspektiv på redovisning och finansiell styrning

Period 3

GM1415 Kvantitativa metoder inom redovisning och finansiell styrning

Period 4 GM1404 Teoretiska perspektiv inom externredovisning, 7,5 hp

Vårtermin
Period 1

GM1407 Tillämpad corporate finance, 7,5 hp  

Period 2 GM1405 Risk management, 7,5 hp
Period 3 GM1403 Redovisning, strategi & styrning, 7,5 hp

Period 4 

Qualitative methods in accounting and financial management
(Kursplan under uppdatering)

År 2
Hösttermin
Period 1+2+3+4

Valbar, 7,5 hp
Valbar, 7,5 hp  
Valbar, 7,5 hp
Valbar, 7,5 hp  

Vårtermin
Period 1, 2, 3, 4 

GM1460 Examensarbete i redovisning och finansiell styrning, 30 hp 

En valbar kurs ska väljas inom masterprogrammet eller inom andra masterprogram vid Graduate School. En lista av kurser blir tillgänglig för studenter varje termin.
Listor över föregående terminers valbara kurser finns på programsidan (på studentportalen) under rubriken "Elective courses".