Bild
Foto: Carina Gran
Länkstig

Programöversikt: Marknadsföring och konsumtion

Mater of Science in Marketing and Consumption _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kurser för studenter antagna 2022 och framåt.

År 1
Hösttermin
Period 1 + 2

Marknadsföring i tjänsteekonomin 7,5 hp

Hållbar marknadsföring 7,5 hp

Period 3+4 

Konsumtion och marknader 7,5 hp

Multivariat dataanalys 7,5 hp

Vårtermin
Period 1+2 

Varumärkesbyggande och konsumtion, 7,5 hp 

Avancerad kvalitativ metod, 7,5 hp

Period 3+4 

Elective, 7,5 hp
Elective, 7,5 hp

År 2 
Hösttermin
Period 1+2 

Elective, 7,5 hp
Elective, 7,5 hp

Period 3+4 

Retail Marketing, 7,5 hp

Perspektiv på konsumentval-beteende, 7,5 hp

Vårtermin
Period 1, 2,3,4 

Master Degree Project, 30 hp

En valbar kurs kan väljas inom programmet eller från en att annat program vid Graduate School. En lista av kurser görs tillgänglig för studenter varje termin.
Förra årets
valbara kurser.

Kurser för studenter antagna 2021.

År 1
Hösttermin
Period 1 + 2

Marknadsföring i tjänsteekonomin 7,5 hp

Hållbar marknadsföring 7,5 hp

Period 3+4 

Konsumtion och marknader 7,5 hp

Multivariat dataanalys 7,5 hp

Vårtermin
Period 1+2 

Varumärkesbyggande och konsumtion, 7,5 hp 

Avancerad kvalitativ metod, 7,5 hp

Period 3+4 

Elective, 7,5 hp
Elective, 7,5 hp

År 2 
Hösttermin
Period 1+2 

Elective, 7,5 hp
Elective, 7,5 hp

Period 3+4 

Retail Marketing, 7,5 hp

Creating, developing and dissolving business relationships 7,5 hp

Vårtermin
Period 1, 2,3,4 

Master Degree Project, 30 hp

En valbar kurs kan väljas inom programmet eller från en att annat program vid Graduate School. En lista av kurser görs tillgänglig för studenter varje termin.
Förra årets
valbara kurser.