Bild
Länkstig

Programöversikt: Logistik och Transport

Master of Science in Logistics and Transport Management _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kurser för studenter antagna 2021 och framåt.

 

År 1
Höst, termin 3
Period 1 

Studenter utan tidigare kurser inom logistik- och transport

Integrerad Logistik,  7,5 hp

 

Studenter med tidigare kurser inom logistik- och transport

Logistiska informationssystem 7,5 hp

Period 2

Intermodal Freight Transport* 7,5 hp

ELLER

Hållbar Logistik* 7,5 hp

Period 3+4

Operations Management 7,5 hp  

Supply Chain Management 7,5 hp 

Vår, termin 2 
Period 1

Citylogistik och urbana godssystem 7,5 hp

ELLER

Kommersiell Sjörätt 7,5 hp

Period 2

Detaljhandel, partihandel och logistik 7,5 hp

Period 3+4                   

Internationell handel och logistik 7,5 hp

Valbar 7,5 hp

År 2 
Höst, termin 3 
Period 1+2 

Valbar 7,5 hp
Valbar 7,5 hp

Period 3+4 

Research Methods 7,5 hp 

Global Logistic Management 7,5

Vår, termin 4 
Period 1, 2, 3, 4

Examensarbete i logistik och transport, 30 hp

* Erbjuds vartannat år. 

Valbar kurs kan väljas inom programmet eller från en att annat program vid Graduate School. En lista av kurser görs tillgänglig för studenter varje termin. Listor över föregående terminers valbara kurser finns på programsidan (på studentportalen) under rubriken "Elective courses".