Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Länkstig

Programöversikt: Logistik och Transport

Master of Science in Logistics and Transport Management _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kurser för studenter antagna 2021 och framåt.

 

År 1
Höst, termin 3
Period 1 

Studenter utan tidigare kurser inom logistik- och transport

Integrerad Logistik,  7,5 hp

 

Studenter med tidigare kurser inom logistik- och transport

Logistiska informationssystem 7,5 hp

Period 2

Intermodal Freight Transport* 7,5 hp

ELLER

Hållbar Logistik* 7,5 hp

Period 3+4

Operations Management 7,5 hp  

Supply Chain Management 7,5 hp 

Vår, termin 2 
Period 1

Citylogistik och urbana godssystem 7,5 hp

ELLER

Kommersiell Sjörätt 7,5 hp

Period 2

Detaljhandel, partihandel och logistik 7,5 hp

Period 3+4                   

Internationell handel och logistik 7,5 hp

Valbar 7,5 hp

År 2 
Höst, termin 3 
Period 1+2 

Valbar 7,5 hp
Valbar 7,5 hp

Period 3+4 

Research Methods 7,5 hp 

Global Logistic Management 7,5

Vår, termin 4 
Period 1, 2, 3, 4

Master Degree Project 30 hp

* Erbjuds vartannat år. 

Valbar kurs kan väljas inom programmet eller från en att annat program vid Graduate School. En lista av kurser görs tillgänglig för studenter varje termin. Förra årets valbara kurser.

Kurser för studenter antagna 2018-2020

År 1
Höst, termin 3
Period 1 + 2

För studenter med mindre än 30 hp inom logistik- och transportrelaterade kurser

Integrated Logistics 7,5 hp

Intermodal Freight Transport* 7,5 hp

Studenter med 30 eller fler hp inom logistik- och transportrelaterade kurser **

International Business and Applied Economics 7,5 hp INSTÄLLD   

Ersatt av kursen:
Logistics Information Systems 7,5 hp
 
Global Sourcing  7.5 hp  

Period 3+4 

Operations Management 7,5 hp  

Vår, termin 2 
Period 1+2 

City Logistics 7,5 hp eller Commercial Shipping & Trade Law 7,5 hp

Retailing, Wholesaling and Logistics 7,5 hp

Period 3+4                   

Valbar 7,5 hp
Valbar 7,5 hp

År 2 
Höst, termin 3 
Period 1+2 

Valbar 7,5 hp
Valbar 7,5 hp

Period 3+4 

Research Methods 7,5 hp 
Valbar 7,5 hp 

Vår, termin 4 
Period 1, 2, 3, 4

Master Degree Project 30 hp

* Erbjuds vartannat år. 
** Studenter kan välja kurser för ingång A under termin 1, period 1 + 2. 

Valbar kurs kan väljas inom programmet eller från en att annat program vid Graduate School. En lista av kurser görs tillgänglig för studenter varje termin. Förra årets valbara kurser.