Bild
Foto: Carina Gran
Länkstig

Programöversikt: Ledarskap

Master of Science in Management _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kurser för studenter antagna 2018 och framåt.

År 1 
Hösttermin
Period 1+2 

Grunder i Management, 15 hp 
  

Period 3+4 

Strategi och Organisation, 7,5 hp 

Organisering av marknader, 7,5 hp 

Vårtermin
Period 1+2 

Bolagsstyrning, 7,5 hp 

Change management, 7,5 hp 

Period 3+4 

Valbar, 7,5 hp
Valbar, 7,5 hp

År 2 
Hösttermin
Period 1+2 

Valbar, 7,5 hp
Valbar, 7,5 hp

Period 3+4 

Förberedelse för ledarskap, 7,5 hp 

Vetenskaplig metod, 7,5 hp 

Vårtermin
Period 1, 2,3,4 

Examensarbete i Management, 30 hp

Valbar kurs kan väljas inom programmet eller från en att annat program vid Graduate School. En lista av kurser görs tillgänglig för studenter varje termin.
Förra årets
valbara kurser.