Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Processer i miljön

Kurs
SMG120
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskap om de processer och lagbundenheter i naturen som används för att med naturvetenskapliga metoder analysera miljöproblem.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Genomgången Miljövetenskaplig baskurs, 15 hp (SMG110 alternativt ES1201). Studerande med likvärdig utbildning kan efter prövning beredas tillträde till kursen.