Länkstig

Processer i miljön

Kurs
SMG120
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)

Detta är en utbildning med fokus på hållbarhet. Läraren har skapat kursen eller programmet med hänsyn till minst ett av våra 10 hållbarhetskriterier. För dig som studerar innebär hållbarhetsmärkningen en vägledning, kvalitetssäkring och garant för att kurser eller program verkligen innehåller ett tydligt hållbarhetsperspektiv.

Om utbildningen

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskap om de processer och lagbundenheter i naturen som används för att med naturvetenskapliga metoder analysera miljöproblem.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Genomgången Miljövetenskaplig baskurs, 15 hp (SMG110 alternativt ES1201). Studerande med likvärdig utbildning kan efter prövning beredas tillträde till kursen.