Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Praktisk Utvärderingsmetodik

Kurs
PX2212
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Kväll
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-27458
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 15 december 2021.

Kort om kursen

Utvärderingar förekommer ofta inom såväl privat som offentlig sektor och kunskaper i utvärderingsmetodik är därför en värdefull kompetens. Den här kursen bygger vidare på kursen Utvärderingsmetodik: teori och metod och fokuserar på att du ska kunna fördjupa dina kunskaper genom att praktiskt genomföra en utvärdering i en offentlig eller privat verksamhet.

Om utbildningen

Att utvärdera kräver god kunskap både i forskningsmetodik och i utvärderingsteori. Den här kursen fokuserar på att du ska kunna fördjupa dina kunskaper genom att praktiskt genomföra en utvärdering i en offentlig eller privat verksamhet.

Du har möjlighet att utgå från den utvärderingsplan du upprättat på kursen Utvärderingsmetodik: teori och metod och göra en utvärdering i en verksamhet du redan har kontakt med, eller så hjälps vi åt att hitta en verksamhet där du kan göra genomföra din utvärdering.

I början på kursen skriver du en genomförandeplan, där du planerar tidsåtgång och hur du ska samla in data. Därefter börjar själva utvärderingsprocessen där du går ut till den valda verksamheten och samlar in data genom exempelvis intervjuer, enkätundersökningar och fokusgrupper. Under processen får du stöd från din handledare och feedback från dina kurskamrater. Vid kursens slut har du en färdig utvärderingsrapport som är utformad och anpassad för verksamheten och som du redovisar muntligt på ett avslutande seminarium.

Genom att praktiskt genomföra en utvärdering i en verklig kontext får du ett unikt tillfälle att omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken. Du får också en möjlighet att skapa värdefulla kontakter.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs godkänt betyg i kursen Utvärderingsmetodik (PC2148), eller kursen Utvärderingsmetodik: teori och metod (PX2112), eller motsvarande kurs. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska B/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Efter avslutad kurs har du grundläggande kunskap i utvärderingsmetodik och kan göra utvärderingsuppdrag inom din egen eller en annan verksamhet. 

Så är det att plugga

Undervisningen

Kursen består av ett självständigt arbete. Under kursens gång får du återkommande student- och lärarledd handledning.