Länkstig

Praktikkursen gjorde Amanda säkrare i sin lärarroll

När Amanda Terlevic avslutade sin praktik kände hon sig stärkt i sin lärarroll. – Kursen har fått mig mer säker på att anpassa undervisningen efter gruppers och individers olika förutsättningar, säger hon.

Navigate to video: Praktikkursen gjorde Amanda säkrare i sin lärarroll
Video (00:45)
Praktikkursen gjorde Amanda säkrare i sin lärarroll

Svenska som andraspråksundervisning utanför skolsystemet – praktikkurs är en fristående kurs som kan ingå i en kandidatexamen i svenska som andraspråk, svenska språket eller nordiska språk, liksom i en lärarexamen. 

– Det man lär sig på seminarierna tar man med sig och omsätter på så sätt teori till praktik. Jag rekommenderar alla som är intresserade av att undervisa i svenska som andraspråk att läsa den här kursen, speciellt de som är intresserade av att undervisa vuxna, säger Amanda.

Kursen Svenska som andraspråksundervisning utanför skolsystemet – praktikkurs är nu öppen för sen ansökan.