Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Praktik

Kurs
KA1330
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

Kursen skall ge en inblick i praktiskt yrkesliv inom kulturarvssektorn; studenten kan till exempel skriva en rapport om en specifik arbetsplats. I mån av möjlighet kan studenten också delta praktiskt i arbetet på en kulturarvsorganisation. Programmet förmedlar emellertid inte kontakter och platser för praktik, detta åligger studenten. Föreslagen arbetsplats skall dock alltid godkännas av programmet.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet. Dessutom krävs minst 120 godkända hp inom programmet varav 60 hp inom programmets basår.

Så är det att plugga

Lokaler

Du hittar Institutionen för historiska studier i Humanistens lokaler på Renströmsgatan 6. Vår personal sitter på plan 5 och 6.