Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Politiska styrmedel

Kurs
FH2105
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-27150
Ansökan stängd

Om utbildningen

Utgångspunkten för kursen är att det offentliga har en uppsättning styrmedel eller instrument till sitt förfogande bland vilka man väljer i syfte att lösa samhälleliga problem eller att nå samhälleliga mål. I kursen introduceras olika teorier eller ramverk med vilkas hjälp man kan analysera valet, användningen samt konsekvenserna av olika styrmedel. I kursen behandlas även styrmedel utifrån en politisk och samhällelig kontext. I detta moment tas även styrmedels relation till samhälleliga värden som till exempel demokrati, effektivitet och rättvisa upp. Som ett övergripande perspektiv på styrmedel och styrning behandlas även den internationella debatten om det offentligas förändrade möjligheter att styra det omgivande samhället, en debatt som brukar samlas under begreppet governance.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kandidatexamen inom samhällsvetenskapliga utbildningsområden eller motsvarande svensk eller utländsk examen. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 5.

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Den offentliga förvaltningen är Sveriges största arbetsplats med en stor efterfrågan på kvalificerad arbetskraft. Många offentliga arbetsgivare förväntar sig att deras medarbetare förstår de speciella villkor och regler under vilka förvaltningen arbetar.

Kursen passar därför bra för dig som tänker jobba inom det offentliga och vill förstärka dina utbildningsmeriter med förvaltningskunskap. Många av Förvaltningshögskolans studenter är samhällsintresserade och engagerade i politik och föreningsliv. En fördjupning om hur den svenska demokratin fungerar och hur förvaltningen organiseras och styrs är för dessa mycket nyttiga kunskaper.

Kursen ingår i masterprogrammet i offentlig förvaltning, och om ditt intresse väcks för ämnet under kursens gång är du välkommen att söka in till detta program.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och muntliga presentationer.

Lokaler

Kursen genomförs i anslutning till Förvaltningshögskolans lokaler på Sprängkullsgatan i Haga i centrala Göteborg. Campus Haga rymmer förutom undervisningslokaler även grupprum som studenterna kan boka och ett stort antal studieplatser som studenter kan nyttja såväl vardag som helg. I samma område ligger Samhällsvetenskapliga biblioteket där det går att låna kurslitteratur. I gemytliga Haga finns gott om caféer och ett levande studentliv. Hållplatser för spårvagn och buss finns i nära anslutning.