Länkstig

Politik, makt och motstånd

Kurs
SU1211
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-27224
Ansökan stängd

Kort om kursen

Kursen ger kunskaper om makt, demokrati och styrning, om motstånd och sociala rörelser, med fokus på de utmaningar som följer av miljöförändringar, ojämnt fördelade resurser och andra samhällsfenomen.

Om utbildningen

Kursen syftar till att ge studenten teoretiska perspektiv, redskap och begrepp för att förstå politiska dimensioner av samhälleliga processer med särskild inriktning på dess förändringspotential. I den introducerande delen av kursen behandlas olika maktteorier, från klassiska teorier om makt som våld och tvång, kommunikation och kollektivt handlande, till kritiska maktteorier med betoning på hur de används inom politisk ekologi samt utifrån postkoloniala och feministiska perspektiv. Därefter presenterar kursen olika praktiker och processer som kan möjliggöra förändring. Det görs utifrån två ingångar. Den ena är ett institutionellt, eller ur uppifrånperspektiv, medan den andra intar ett nedifrånperspektiv, ur civilsamhällets och medborgarnas synvinkel. Båda behandlar politik och styrning för hållbar omställning, men med olika fokus och med betoning på olika aktörer.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs avklarade 15 högskolepoäng inom huvudområdet Samhällsvetenskapliga miljö- och utvecklingsstudier, Globala utvecklingsstudier eller Humanekologi.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Rekommenderad studiegång

Sök kursen tillsammans med Ojämlikhet, kris och naturkatastrofer, 15 hp (US1221) om du vill läsa Globala utvecklingsstudier under en hel termin.

Sök kursen tillsammans med Humanekologi och miljöförändring, 15 hp (HU1112) om du vill läsa Humanekologi under en hel termin.