Länkstig

Offentlig sektors digitalisering

Kurs
TIG331
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-18704
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 15 juli 2024.

Om utbildningen

Digitaliseringen har haft stor påverkan på i princip alla områden i samhället. Inom den privata sektorn har ny teknik, nya affärsmodeller, styrningsprinciper och strategier haft så stor inverkan att det gett upphov till stora strukturella förändringar. Förväntningarna är stora på att motsvarande teknik skall ha motsvarande effekter inom offentlig sektor. Teknisk, regulatorisk och organisatorisk komplexitet skiljer sig dock mellan privat- och offentlig sektor och lärdomar är inte direkt överförbara.

I den här kursen får du en översiktlig bild av hur offentlig sektors grundstruktur och styrning ser ut utifrån ett digitaliseringsperspektiv på nationell, regional och lokal nivå. Du får en förståelse för vilka organisationer som finns och hur deras ansvar ser ut. Kursen ger också en grundläggande vetenskaplig översikt över offentlig sektors digitalisering med fokus på styrning, organisering och strategi, samt analytiska färdigheter.

Kursen består av två delar. 1) Genomgång av forskningsläget och 2) Projekt. Under projektdelen arbetar du gruppbaserat med konkreta utredningsuppdrag kring offentlig sektors digitalisering för att skapa evidensbaserade underlag för bättre beslutsfattande.

Behörigheter och urval

Behörighet

Avklarade kurser om 60 hp.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.