Bild
Foto: Anna-Lena Lundqvist
Länkstig

NMR-spektroskopi för apotekarstuderande

Kurs
KEM840
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-21663
Ansökan stängd

Om utbildningen

Kursen NMR-spektroskopi för apotekarstuderande ger dig fördjupade och utvidgade kunskaper om NMR-spektroskopiska metoder. Läkemedelsforskningen till exempel använder metoderna för att identifiera och strukturbestämma läkemedelslika substanser, uppskatta deras renhet och undersöka interaktion med proteiner.

I kursen läser du följande ämnen:

 • Vektormodell i NMR-spektroskopi
 • Relaxationsmekanismer i NMR-spektroskopi
 • Praktiska aspekter på NMR-spektroskopi (provpreparation, datainsamling, dataanalys)
 • Endimensionella NMR-tekniker
 • Homonukleära NMR-tekniker (COSY, TOCSY)
 • Heteronukleära NMR-tekniker (HSQC, HMBC)
 • Korrelationer i 3D (NOESY)
 • Diffusions-NMR-spektroskopi
 • Strukturanalys av bioaktiva naturprodukter
 • Renhetsbestämning av prov

Efter godkänd kurs förväntas du kunna

 • redogöra för en-dimensionella (1D) och avancerade två-dimensionella (2D) NMR metoder som COSY, NOESY, ROESY, HSQC, HMBC samt analysera NMR-spektra från dessa metoder
 • förutsäga NMR data för läkemedelslika organiska föreningar
 • känna till NMR metoder för att bestämma läkemedelslika molekylers struktur, renhet och interaktion med proteiner
 • förbereda NMR-prov
 • bestämma strukturen av läkemedelslika små molekyler med hjälp av NMR-spektroskopisk teknik
 • bestämma renheten av substanser med hjälp av NMR-spektroskopiska metoder
 • identifiera proteinbindning av små molekyler med hjälp av NMR-spektroskopi
 • tolka 1D och 2D NMR-spektra
 • bedöma renheten av NMR-prov
 • bedöma användbarheten av olika NMR-metoder för att lösa en struktur, bestämma renhet eller analysera proteininteraktion.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Godkända kurser KEM011 Grundläggande kemi 1 (15 hp), KEM021 Grundläggande kemi 2 (15 hp) och KEM031 Organisk kemi för apotekarstuderande (15 hp) eller motsvarande kunskaper. Totalt krävs godkända kurser inom Apotekarprogrammet om minst 90 hp alternativt godkända kurser inom kemi om minst 75 hp.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Kursen NMR-spektroskopi för apotekarstuderande är valbar i Apotekarprogrammet.

Efter kursen kan du få jobb inom läkemedelsindustrin eller vid företag verksamma inom laboratorieanalys samt inom kemi/kemiteknik-sektorn. Kursen är också populär vid forskarutbildningen inom kemi.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen består av föreläsningar, gruppseminarier och laborationer. Gruppseminarier och laborationer är obligatoriska.

Undervisningen är på engelska.

Lokaler

Du läser kursen på Campus Medicinareberget.

Läs mer om lokaler