Bild
Nino
Foto: Carina Gran
Länkstig

Ninos läser Samhällsanalysprogrammet

Ninos Lahdou läste naturvetenskapligt program på gymnasiet. När han skulle bestämma sig för vad han skulle plugga på universitetet fastnade han för kursupplägget på Samhällsanalysprogrammet. Idag läser han år två och tycker hittills att alla kurser har överträffat hans förväntningar.

Hur blev du intresserad av att läsa Samhällsanalysprogrammet?
-Just blandningen av ekonomisk historia och kulturgeografi ger en god grund till att förstå och så småningom lösa utmaningar på olika ställen. Det är bredden av det man studerar som sen hjälper en att förstå mindre utmaningar.

Hur gick du tillväga när du valde studier?
-Jag hittade programmet på hemsidan och tyckte direkt att kurserna var intressanta. Nu läser jag år 2 och hittills har varje kurs varit väldigt intressant. Det har gjort det lättare att studera trots mängden krävande studier.

Bredden av innehåll och det material vi gått igenom som varit givande och stimulerande. På Samhällsanalysprogrammet har vi verkligen tränats i vår analytiska förmåga!

Vad är det bästa med utbildningen?
-Bredden av innehåll och det material vi gått igenom som varit givande och stimulerande. På Samhällsanalysprogrammet har vi verkligen tränats i vår analytiska förmåga! Hittills tycker jag att samtliga kurser varit över förväntan.

Vilka är de största utmaningarna när man läser Samhällsanalysprogrammet?
-Att komma väl förberedd till varje föreläsning och genomföra allt enligt plan är alltid en utmaning. Annars är det också att hitta sin typ av studiemiljö och ge sig själv tid och förutsättningar för att nå målen med varje kurs.

Bild
Ninos Lahdou
Ninos Lahdou

 Hur ser en vanlig skoldag ut för dig?
-Jag brukar börja med att göra mig redo för föreläsningar med det material som behöver läsas in inför föreläsningen. Vi brukar ha 1-2 givande föreläsningar med diskussioner och annat för att sedan gå igenom den information vi fått efter föreläsningarna. Sedan bearbetar jag det innehållet som vi har gått igenom och förbereder mig igen inför nästa föreläsning.

Hur har det funkat med onlineundervisningen?
-Jag tycker att skolan har varit väldigt tydlig i informationen och verkligen haft ett bra upplägg för onlineundervisningen. På det sättet har vi fått med det vi behövt lära oss. Det har alltså funkat väldigt bra. Friheten man får då man inte är bunden till några tider har varit till hjälp för planeringen kring annat utanför studierna. Men att träffa andra studenter och våra lärare  mer frekvent är något som jag saknar och därför hoppas jag på att vi kan komma tillbaka så fort som möjligt.

Vad vill du jobba med efter examen?
-Alla typer av jobb med krav på analytisk förmåga och kunskaper verkar intressant. Även utredning och samhällsplanering har den typen av kunskapskrav, så något jobb av den typen kommer att vara något jag letar efter direkt.

Varför skulle du rekommendera andra studenter att söka till Handelshögskolan Göteborg?
-Bra professorer som inte bara har kunskaper men även lär ut på ett bra sätt. Sedan är det ett bra val för den som har ett intresse för programmen och kurserna att få kunskaperna från en så anrik högskola.

Har du något tips till någon som funderar på att läsa Samhällsanalysprogrammet?
-Att välja något man har ett intresse för, även vad gäller kurserna. Annars bör man ha ett mer långsiktigt mål, till exempel ett framtida jobb som man vet kommer kräva någon typ av kunskap eller färdighet som programmet kommer att förse en med.  

Vad är det bästa med att vara student i Göteborg?
-Förutom att göteborgarna är bäst i världen så är det väldigt lätt att trivas här, då det mesta finns!