Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Ledarskap

Kurs
PX2155
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Kväll
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-17460
Ansökan stängd

Kort om kursen

Den här kursen vänder sig till dig som är intresserad av att lära dig mer om chefskap och ledarskap. Vi går igenom etablerade begrepp, modeller och centrala forskningsområden och du får studerar hur exempelvis kreativitet, personlighet, ledarstil, chefsrollen och makthantering har betydelse för ett hälsosamt och effektivt ledarskap.

Om utbildningen

Kunskapsområdet chef- och ledarskap är omfattande och mångvetenskapligt. På den här kursen behandlar vi ett antal etablerade begrepp och modeller som huvudsakligen utgår från en psykologisk kunskapsbas. Vi diskuterar bland annat hur personlighet, ledarstil, roll och makthantering samvarierar med ett effektivt, kreativt respektive hälsosamt chef- och ledarskap. Andra områden som berörs är utveckling av ledningsgrupper och ledarens roll att motivera, kommunicera, styra och förändra organisationer.

Kursen vänder sig till dig som är intresserad av att få en fördjupad förståelse av chef- och ledarskap och vill veta mer om centrala forskningsområden utifrån ett psykologiskt perspektiv. Kursen ger dig en fördjupad förståelse kring aktuella och centrala begrepp och modeller inom chef- och ledarskapsforskningen. Är du nu verksam som ledare ger kursen dig kunskaper som kan vara användbara i din arbetssituation.   

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs högskoleutbildning om minst 180 högskolepoäng, varav minst 15 högskolepoäng i forskningsmetod och minst 60 högskolepoäng i ämnet psykologi. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3 och Engelska B/Engelska 6.  

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Kursen ger dig kunskap om chef- och ledarskap samt ger dig verktyg att bättre förstå båda dessa områden. Kunskaper inom dessa områden är användbara oavsett om du är verksam som ledare idag, har tankar på att bli det i framtiden eller är intresserad av ledarskap och chefskap mer generellt.  

Så är det att plugga

Undervisningen

Det pedagogiska upplägget är varierat med olika undervisningsformer från traditionella föreläsningar till seminarier, övningar och online-aktiviteter.