Bild
Illustration av verksamheten vid institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande
Foto: Illustration: Cecilia Lundgren
Länkstig

Lärande, kommunikation och informationsteknologi som kunskaps- och tillämpningsområde, fördjupning

Kurs
PDA672
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-19352

Om utbildningen

Den här kursen
arbetar med fyra områden som länkas samman i en genomgripande analys av
relationerna mellan människa, samhälle och medier i historiska och samtida perspektiv,
med tyngdpunkt på konsekvenserna av utbredningen av de digitala medierna:

 • De historiska förändringsprocesser genom vilka medier och representationella
  teknologier givit upphov till eller samspelat med samhällsförändring.

 • Samtida utvidgningar och utvecklingar av literacy-begreppet i relation till
  utbredningen av de digitala medierna (såsom digital literacy, information literacy
  och media literacy).

 • Hur digitala medier ger upphov, eller bidrar till, förändringar av
  kommunikationsmönster på samhällsnivå och vad detta betyder för individers
  deltagande i sociala gemenskaper och praktiker.

 • Hur användning av digitala teknologier för informationssökning, hantering och
  kunskapsrepresentation skapar nya förutsättningar för kunskapsutveckling, lärande
  och undervisning inom specifika professionella och/eller institutionella praktiker.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kandidatexamen eller motsvarande om 180 högskolepoäng.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

I kursen genomför studenterna ett projekt som har empiriska inslag och bland annat
bygger på analys av sociala praktiker eller gemenskaper där digitala medier används.
Följande aktiviteter ingår, som knyter an till de fyra områden och de mål som beskrivs
ovan:
Nätbaserade diskussioner
Genomförande och presentation av projektarbete.

Förutom en inledande fysisk träff bedrivs undervisningen i kursen nätbaserat. 

Lokaler

Pedagogen ligger mitt i centrala Göteborg, nära till allt. Undervisning och forskning sker till stor del i tre byggnader:

 • A-huset på Västra Hamngatan 25
 • B-huset på Läroverksgatan 15
 • C-huset på Läroverksgatan 5

I A-huset hittar du Servicecenter, universitetsbibliotek, studentkårens kansli, studievägledning för lärarutbildning, International Student Office Pedagogen samt ett café. Även i B-huset finns ett café, men också ett väl tilltaget studentkök med mikrovågsugnar och kylskåp. I alla husen finns gott om platser för studenter för arbete enskilt eller i grupp.