Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

LabVIEW-programmering

Kurs
FYD302
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Kväll
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-21108
Ansökan stängd

Om utbildningen

Kursen behandlar det grafiska programmeringsspråket LabVIEW och hur det praktisktkan användas som ett verktyg i olika sammanhang, främst mättekniska. En ansenligtonvikt ligger på tillämpningar inom moderna styr- och mätsystem genom insamling ochgeneralisering av signaler samt automatiserad analys och presentation av mätdata.Kursen har ett stort inslag av praktiska övningar.Arbetet är upplagt som en serie med föreläsningar, obligatoriska övningsuppgifter(uppdelade i en A-, en B- och en C-del) varav en hel del praktiska (laborationer) samt enslutuppgift för möjlighet till betyget Väl Godkänt (VG). Arbetet med de obligatoriskauppgifterna redovisas löpande under kursens gång. Bland övningsuppgifterna finns detockså stjärnmarkerade uppgifter som måste göras för att kunna få betyget VG.Kursen är formellt uppdelad i två delmoment med olika karaktär:Teoretisk del (A+B), 7 hpExperimentell del (C), 8 hpEn stor del av föreläsningarna finns filmade.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Fysik B, Matematik D. Eller: Fysik 2, Matematik 3c

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %).

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165 hp (33 %).