Länkstig

LabVIEW-programmering

Kurs
FYD302
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Kväll
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-21109

Om utbildningen

Kursen behandlar det grafiska programmeringsspråket LabVIEW och hur det praktiskt kan användas som ett verktyg i olika sammanhang, främst mättekniska. En ansenlig tonvikt ligger på tillämpningar inom moderna styr- och mätsystem genom insamling och generalisering av signaler samt automatiserad analys och presentation av mätdata.

Kursen har ett stort inslag av praktiska övningar. Arbetet är upplagt som en serie med föreläsningar, obligatoriska övningsuppgifter (uppdelade i en A-, B- och C-del) varav en hel del praktiska laborationer, samt en slutuppgift för möjlighet till betyget Väl Godkänt (VG). Arbetet med de obligatoriska uppgifterna redovisas löpande under kursens gång. Bland övningsuppgifterna finns det också stjärnmarkerade uppgifter som måste göras för att kunna få betyget VG.

Kursen är formellt uppdelad i två delmoment med olika karaktär:

  • Teoretisk del (A+B), 7 hp
  • Experimentell del (C), 8 hp

En stor del av föreläsningarna finns filmade.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Fysik B, Matematik D. Eller: Fysik 2, Matematik 3c

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165 hp (33 %)