Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Kandidatuppsats i Europakunskap

Kurs
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)

Kort om kursen

Genom den här kursen kommer du att lära dig hur du självständigt planerar, genomför och skriftligt redovisar en vetenskaplig undersökning. Du försvarar din uppsats vid ett seminarium, där du också kritiskt, konstruktivt och pedagogiskt granskar andras uppsatser.

Om utbildningen

Under den här kursen skriver du ditt examensarbete i Europakunskap. Huvuddelen bygger på självständigt arbete. Kursen går delvis parallellt med metodkursen, och är uppbyggd som en strimma under höstterminen med flera olika seminarietillfällen där du presenterar utkast till din uppsats. Vid dessa tillfällen får du feedback från lärarna och dina kurskamrater.

Genom ditt uppsatsskrivande tränar du att ansvara för ett projekt, att analysera empiriskt material och att kunna besvara egna forskningsfrågor av relevans för ämnet Europakunskap. Kursen examineras i samband med det avslutande uppsatsseminariet där du presenterar och försvarar din egen uppsats, opponerar på en annan students uppsats, samt aktivt deltar i seminariediskussionerna. I alla dessa moment ska du visa att du har förmågan till ett vetenskapligt förhållningssätt.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Avklarade kärnkurser 60 hp i Europakunskap samt genomgångna kurser i något av Europaprogrammets profilämnen omf. 60 hp. Därtill krävs 15 hp i forskningsmetod. För studenter som påbörjade sina studier före år 2007 krävs avklarad grund- och fortsättningskurs om sammantaget 40 p i Europakunskap samt genomgången grund- och fortsättningskurs i något av Europaprogrammets profilämnen. Därtill krävs 15 hp i forskningsmetod.

Efter studierna