Länkstig

Juristen Cassandra Larsson jobbar som konsumentrådgivare

Cassandra Larsson tog examen från juristprogrammet 2017. Idag jobbar hon som konsumentrådgivare hos Göteborgs Stad och som ordförande i den ideella föreningen Tjejjouren Väst.

Vilken är din nuvarande arbetsgivare?
-Jag är anställd som konsumentrådgivare hos Göteborgs Stad, närmare bestämt på förvaltningen Konsument- och medborgarservice. Det är ett arbete som jag kan kombinera med ett ordförandeskap i styrelsen för den ideella föreningen Tjejjouren Väst där jag och mina styrelsekollegor är arbetsgivare till fyra anställda och ungefär 70 volontärer.

Som konsumentrådgivare är mitt huvuduppdrag att sprida konsumenträttslig kunskap till stadens invånare. Det gör jag och mina kollegor genom att ge opartisk och kostnadsfri rådgivning till privatpersoner som har köpt varor eller tjänster av ett företag.

Beskriv ditt jobb, vad gör du och vilka är dina ansvarsområden?
-Som konsumentrådgivare är mitt huvuduppdrag att sprida konsumenträttslig kunskap till stadens invånare. Det gör jag och mina kollegor genom att ge opartisk och kostnadsfri rådgivning till privatpersoner som har köpt varor eller tjänster av ett företag. Vi gör det också genom att arbeta proaktivt för att motverka att privatpersoner hamnar i tvister med företag. Det gör vi genom att hålla föreläsningar för bland annat skolungdomar, seniorer, andra verksamheter och nyanlända. Det senaste året har jag lett ett projekt som har till syfte att utveckla våra proaktiva aktiviteter för att vi ska kunna utveckla dem för att möta göteborgarnas behov och hålla hög kvalitet.

Hur trivs du på jobbet?
-Jag trivs otroligt bra på denna arbetsplats och kan inte tänka mig ett mer varierande och kreativt arbete. Jag har flexibel arbetstid och ett stort inflytande över planeringen av mina arbetsdagar. Mina arbetsuppgifter under en och samma vecka kan handla om att förbereda en tidningsintervju om de konsumenträttsliga konsekvenserna av ett avtalslöst Brexit, verksamhetsutveckling och planering av workshop med kollegor, hålla i en föreläsning eller ge telefonrådgivning till våra medborgare.

I mitt arbete är jag glad över att jag har fått samla grundläggande kunskaper om många olika juridiska ämnen. Förutom mina teoretiska kunskaper inom juridik har jag lärt mig att vara uthållig men att aldrig, aldrig kompromissa med min hälsa och mitt välmående.

Hur hamnade du där du är idag?
-Jag fick mitt jobb tack vare juristprogrammets fördjupningskurs Praktisk humanjuridik och välfärdsrätt. I kursen ingick praktik och min praktik blev förlagd på den arbetsplats där jag arbetar nu. När praktiktiden var slut fick jag möjlighet att jobba extra och sommarjobba här. Lagom till min examen blev en tjänst som vikarie tillgänglig. Jag sökte och fick denna tjänst och blev ett år senare tillsvidareanställd.

Hur har din utbildning vid Handelshögskolan hjälpt din karriär?
-Mina betyg från juristprogrammet är minst sagt varierande. Jag har en stabil bas med B:n som kryddas upp av några BA:n och AB:n. Detta var däremot inget som spelade roll för min arbetsgivare. Att jag hade en juristexamen och var lämplig för tjänsten var det enda som räknades. I mitt arbete är jag glad över att jag har fått samla grundläggande kunskaper om många olika juridiska ämnen. Förutom mina teoretiska kunskaper inom juridik har jag lärt mig att vara uthållig men att aldrig, aldrig kompromissa med min hälsa och mitt välmående.

Mina starkaste minnen från Handels är alla minnen jag har med de vänner jag fick lära känna och som blev och fortfarande är min andra familj.

Vad tyckte du var det bästa med att vara student på Handelshögskolan?
-Mina starkaste minnen från Handels är alla minnen jag har med de vänner jag fick lära känna och som blev och fortfarande är min andra familj. Jag skulle också säga att det bästa med min tid på Handelshögskolans juristprogram var kursen Praktiskt humanjuridik och välfärdsrätt. Där fick jag komma närmare de samhällsfrågor jag bryr mig om och klassen utgjorde ett tryggt rum där jag fick upptäcka att jag faktiskt besatt juridiska kunskaper som jag kunde använda mig av på en ”riktig” arbetsplats.

Har du nåt tips eller råd till våra studenter på Handelshögskolan?
-Var med och bidra till en tillåtande och nyfiken kultur! Som ny och osäker på en arbetsplats eller skola kan det vara lätt att försöka hålla uppe en tuff fasad. Men innerst inne är de flesta lika nervösa och oroliga för framtiden som dig. Därför är mitt råd att ta ett gemensamt ansvar för att skapa en tillåtande miljö under föreläsningar och seminarium, vara nyfiken på dina klasskompisar och hjälp varandra. Kom ihåg att ni är varandras arbetsmiljö! Jag ska vara ärlig och säga att tiden som juriststudent var väldigt tuff. Då hade jag behövt verktyg för att hantera en typ av press jag aldrig upplevt tidigare. Jag hade framförallt behövt bli påmind om att vara snäll mot själv, inte vara rädd för att misslyckas och att våga ta professionell hjälp om jag inte klarar av situationen på egen hand.

Cassandra Larsson tog examen från Handelshögskolans juristprogram. Idag jobbar hon som konsumentrådgivare.
Juristen Cassandra Larsson jobbar som konsumentrådgivare