Bild
Fortbildning för lärare
Länkstig

Introduktion till programmering i visuell miljö

På uppdrag av Skolverket ger Göteborgs universitet kursen FSP021 ”Introduktion till programmering i visuell miljö, 5hp”. En distanskurs för lärare med kursstart i februari 2023.