Bild
Matematiska tecken och mönster
Foto: /Konstnär: Per Petersson
Länkstig

Integrationsteori

Kurs
MMA110
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-11752

Om utbildningen

Kursen behandlar Lebesgueintegralen och allmän måtteori. Lebesgueintegralen är en vidareutveckling av Riemannintegralen som på grund av att den tillåter enklare regler för integraler av gränsvärden blivit ett viktigt verktyg i modern analys. Integraler med avseende på allmänna mått spelar en stor roll inom många delar av matematiken och dess tillämpningar, som t ex sannolikhetsteori och potentialteori. Kursen är en av de inledande kurserna inom forskarutbildningen i matematik.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 90 hp i matematik.

Urval

Platsgaranti

Så är det att plugga

Lokaler

Matematiska vetenskaper är en gemensam institution
Chalmers/Göteborgs universitet. Din undervisning sker i Matematiska
vetenskapers rymliga och ljusa lokaler på Chalmers campus Johanneberg, där det finns föreläsningssalar, datorsalar och grupprum. Här finns också studentlunchrum och läsesal, liksom studievägledare och studieexpedition.

Karta över Campus Johanneberg