Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Industrial and Financial Management, kandidatuppsats

Kurs
FEK345
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen, i kurspaket tillsammans med FEK341 Corporate Finance, kandidatkurs, 7,5 hp och FEK342 Industrial Management, kandidatkurs, 7,5 hp (alternativt FEK341 Corporate Finance, kandidatkurs, 7,5 hp och FEK3L2 Operativ styrning, kandidatkurs, 7,5 hp), krävs godkänt resultat om minst 105 högskolepoäng varav minst 45 högskolepoäng från FEK101 Företagsekonomi, Organisation och ledarskap, 7,5 hp, FEK102 Företagsekonomi, Marknadsföring, 7,5 hp, FEK103 Företagsekonomi, Externredovisning, 7,5 hp, FEK104 Företagsekonomi, Ekonomistyrning, FEK201 Företagsekonomi, Strategisk marknadsföring 7,5 hp, FEK202 Företagsekonomi, Strategi 7,5 hp, FEK203 Företagsekonomi, Lönsamhet och finansiering 7,5 hp och FEK204 Företagsekonomi, Operativ styrning 7,5 hp alternativt från FEG100 Företagsekonomi 1, 30 hp och FEG200 Företagsekonomi 2, 30 hp eller motsvarande kurser.