Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Grundläggande molekylmodellering

Kurs
KEM552
Avancerad nivå
5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-11665

Om utbildningen

I kursen Grundläggande molekylmodellering lär du dig grunderna i molekylmodellering. Fokus ligger på molekylmekanik, den lämpligaste metoden för att studera stora biokemiska system, exempelvis proteiner eller DNA, under realistiska förhållanden. Som en del inom datorbaserad biokemi lär du dig också att använda olika metoder för att till exempel studera hur ett läkemedel binder till sin målreceptor eller hur du kan använda beräkningsmetoder för att undersöka och visualisera molekylers rörelser.

Ett viktigt inslag i kursen är datorlaborationerna, där du utför olika uppgifter inom molekylmodellering med hjälp av programpaketen Molecular Operating Environment (MOE) och Chimera. I kursen ingår också ett beräkningskemi-projekt där du tillsammans med en annan student genomför en kortare studie. Några exempel är

  • att docka en serie föreslagna läkemedel till en receptor för att bestämma vilken som skulle binda bäst
  • att undersöka växelverkan mellan olika proteiner i ett större komplex.

Projektet redovisar du sedan som en skriftlig rapport och ett föredrag. Både rapport och föredrag utgör kursens examination.

Färdigheterna du får på kursen ger dig en bättre förståelse för molekylers struktur och för hur de växelverkar med varandra. Du får en inblick i verktyg som används inom utveckling av nya läkemedel och material samt inom forskning i biokemi.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Avslutade och godkända kurser inom det naturvetenskapliga fältet om 90 hp (eller 120 hp inom farmaci/medicin). Genomgången kurs KEM040, Fysikalisk kemi (15 hp), alternativt FYP203, Kvantfysik A (7,5 hp) eller motsvarande kunskaper, samt kunskaper motsvarande minst MMGK11, Naturvetarmatematik A1 (15 hp) rekommenderas.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Kursen kan ingå i

  • Kandidatprogrammet i kemi
  • Masterprogrammet i kemi
  • Masterprogrammet i organisk kemi och läkemedelskemi
  • Masterprogrammet i kemi och lärande

Du kan även läsa den som fristående kurs.

De färdigheter du får genom kursen i grundläggande molekylmodellering hjälper dig att bättre förstå hur du kan utveckla nya läkemedel eller hur du kan studera växelverkan som styr signalvägar i celler eller mellan proteiner och DNA. Metoderna du lär dig i kursen kan du använda inom alla områden av kemin, exempelvis materialkemi, atmosfärskemi och organisk syntes. Efterfrågan efter kunskaper inom datormodellering ökar ständigt i kemins värld.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen består av föreläsningar, datorlaborationer och projektarbeten.

Lokaler

Du läser kursen på Campus Medicinareberget. 

Läs mer om lokaler