Bild
Länkstig

Grundläggande litteracitet för unga och vuxna andraspråksinlärare, grundkurs

Kurs
SSA117
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-12820
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 15 juli 2022.

Kort om kursen

Kursen SSA117 ger dig grundläggande kunskaper om olika teorier för läs- och skrivutveckling på såväl modersmålet som andraspråket samt förmåga att omsätta dessa kunskaper didaktiskt och metodiskt i undervisningen av grundläggande litteracitet för unga och vuxna.

Om utbildningen

Samhället blir i takt med ökad globalisering alltmer flerspråkigt. De flesta människor i Sverige är flerspråkiga, kommer i kontakt med flerspråkiga människor eller påverkas av den flerspråkiga situationen. Möter du vuxna med kort eller ingen skolbakgrund och vill öka dina kunskaper om grundläggande litteracitetsutveckling? Sök en kurs i grundläggande litteracitet och fördjupa dina kunskaper om frågor av stor betydelse för samhällsutvecklingen.

Kursen SSA117 ger kunskaper om unga och vuxna andraspråksinlärares sociala, kulturella och kognitiva förutsättningar och behov när det gäller utvecklandet av grundläggande litteracitet (skriftspråklighet). Principer för olika skriftsystem samt tal- och skriftspråkets olika funktioner diskuteras och problematiseras. Även bildtolkning och bilders funktion i undervisning i grundläggande litteracitet behandlas. I kursen presenteras och diskuteras också olika teorier om litteracitetsutveckling ur såväl första- som andraspråksperspektiv. Centralt i kursen är att klargöra hur teoretiska kunskaper ska omsättas didaktiskt och metodiskt. Även undervisningsmaterial analyseras och problematiseras i relation till den aktuella elevgruppen.  

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165 hp (33 %)