Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Grammatikdidaktik för svenskämnet

Kurs
SVE010
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
25%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-12820
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 15 juli 2021.

Kort om kursen

Kursen riktar sig till yrkesverksamma svensklärare på högstadiet och gymnasiet och tar sin utgångspunkt i läroplanernas kurs- och ämnesplaner. Kursens grundläggande perspektiv är att grammatiken ska ta plats i undervisningen både som enskilt moment och som integrerat i andra delar av svenskämnet.

Om utbildningen

I den här kursen får svensklärare en påfyllning av sina grammatikdidaktiska perspektiv och redskap för att kunna utveckla sin egen grammatikundervisning. Kursen tar ett naturligt avstamp i frågan om varför grammatiken ska ta plats i undervisningen och om hur man som svensklärare kan motivera ett grammatikinnehåll för eleverna. Kursen fokuserar inte minst hur en svensklärare kan utveckla och tillämpa sin kunskap om grammatikdidaktiska redskap och metoder. I sin tur leder det vidare till olika svar på flera frågor: Vad kan grammatik och grammatikdidaktik vara? Hur kan kunskaper i grammatik fungera som funktionellt redskap för elevernas språkmedvetenhet och språkutveckling?

Kursen omfattar aktuell grammatikdidaktisk forskning och introducerar och fördjupar grammatiska verktyg för undervisningen. Under kursens gång utvecklar studenten sin egen förmåga att tillämpa dessa verktyg i egen undervisning. Kursens utgångspunkt är att svensklärare behöver sådana kunskaper utifrån framför allt två skäl: 1) Behovet av att kunna arbeta med och uttrycka sig med ett metaspråk i sin formativa och summativa bedömning av elevtexter. 2) Behovet av att kunna utnyttja och använda grammatiskt metaspråk i annat undervisningsinnehåll. Kursen delas upp i tre hanterliga moment som examineras ett i taget och som omfattar 2,5 poäng styck. Moment 1 handlar om grammatikdidaktik så som den framträder i ett urval av aktuell litteratur. Moment 2 tar upp formativ bedömning av elevtexter med hjälp av grammatiska analysredskap (t.ex. satsschemat). Moment 3 innebär att studenten med utgångspunkt i innehållet i moment 2 och 3 genomför ett grammatikmoment i sitt eget klassrum.

Studenten förväntas ha tillgång till egen undervisning efter kursplan eller ämnesplan för skolämnet svenska. (Kursen är den första av totalt fyra. Kurserna sammantagna kommer att omfatta 30 hp. Kurs 2 blir sökbar fr.o.m. höstterminen 2020)

Viktig tilläggsinformation angående coronapandemin: Om undervisning och examination på campus inte kan genomföras kommer kursen att ges online istället.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

a) ämneslärarexamen (eller motsvarande) från programstudier med 90 hp svenska i ämneskombinationen. I de fall ämnet är delat mellan de båda disciplinerna/huvudämnena Litteraturvetenskap och Svenska språket ska fördelningen mellan dessa vara i huvudsak jämn. b) lärarexamen via kort program, t.ex. KPU, med en kombination av fristående studier i svenska språket och litteraturvetenskap om totalt 90 hp. Dessa kan vara fördelade om antingen 45 + 45 eller 60 + 30. (Fördelningen 60 + 30 kan vara antingen kombinationen svenska språket + litteraturvetenskap eller tvärtom.)

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen är mestadels på distans men omfattar ett fåtal träffar (på lördagar) på Göteborgs universitet. Kursen utgörs till största delen av interaktion via lärplattformen Canvas där föreläsningar, diskussioner, uppgifter och kommunikation i kursen pågår.

Läs mer om undervisningen