Länkstig

Globala utvecklingsstudier: Examensarbete

Kurs
US1511
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-17217
Ansökan stängd

Kort om kursen

I examenskursen planerar, genomför och presenterar du självständigt en vetenskaplig undersökning. Arbetet redovisas i form av en uppsats som behandlas vid ett examinerande seminarium. Efter att ha läst kurser i globala utvecklingsstudier kan du arbeta med globala, nationella och lokala utvecklingsfrågor.

Om utbildningen

I kursen planerar, genomför och presenterar du självständigt en vetenskaplig undersökning. Arbetet omfattar att formulera ett avgränsat forskningsproblem, samla in relevant material, med hjälp av metoder och teoribildning som är relevanta för globala utvecklingsstudier genomföra en trovärdig analys, och att dra självständiga och välgrundade slutsatser. Arbetet redovisas i form av en uppsats som behandlas vid ett examinerande seminarium då du också konstruktivt diskuterar en annan students uppsats. En stor del av undervisningen sker i form av individuell handledning.

Behörigheter och urval

Behörighet

Godkänt resultat i kärnkurser om sammanlagt 30 hp i Globala utvecklingsstudier, godkänt resultat i fördjupningskurser om sammanlagt 30 hp i Globala utvecklingsstudier samt kursen Metod inom globala studier (15 hp) eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Globala utvecklingsstudier är ett ämne för dig som vill arbeta med globala, nationella och lokala utvecklingsfrågor. Du kan till exempel arbeta som handläggare i svenska kommuner, eller projektkoordinator i olika lokala frivilligorganisationer eller på internationella företag som arbetar i utvecklingsländer. Du kan också jobba i statlig verksamhet som till exempel Utrikesdepartementet eller SIDA eller i överstatliga organisationer som EU, FN, Internationella valutafonden eller Världsbanken. 

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen i globala utvecklingsstudier sker genom föreläsningar, seminarier, grupparbeten och övningar. Du får också träning i muntlig presentation samt i att läsa, analysera och skriva texter.