Länkstig

Geriatrisk nutrition

Kurs
MED770
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)

Kort om kursen

I den här kursen fördjupar du dig i varför det kan vara en utmaning att tillhandahålla optimal nutrition i olika verksamheter för äldre personer. Både fysiologiska och patofysiologiska åldersförändringar som påverkar nutritionen behandlas.

Om utbildningen

I den här kursen fördjupar du dig i varför det kan vara en utmaning att tillhandahålla optimal nutrition i olika verksamheter för äldre personer. Både fysiologiska och patofysiologiska åldersförändringar som påverkar nutritionen behandlas. Kursen bygger på den senaste forskningen kring äldres näringsbehov och du får själv producera en handlingsplan för ett förbättrat nutritionsomhändertagande inom en egen vald verksamhet. Kursen ges som kombinerad distanskurs med obligatoriska träffar på campus.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs dietistexamen, 180 hp, kandidatexamen i huvudområdet kostvetenskap 180 hp eller kandidatexamen inom något av hälsovetenskapernas huvudområden 180 hp eller motsvarande.