Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Genushistorisk översikt, orienteringskurs

Kurs
HI1660
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-22715
Ansökan stängd

Om utbildningen

I vad mån har genus format samhällen genom historien? I vad mån har genusrelaterade identiteter fungerat som drivkrafter respektive objekt för politisk och social förändring? Kursen introducerar central begreppsbildning och teoretiska perspektiv inom fältet genushistoria. Vi tar oss kritiskt an ämnen som social och politisk makt, produktion och reproduktion, familjestrukturer samt föränderliga normer kring sexualitet och arbete. Ur ett övergripande perspektiv studerar vi hur ekonomiska, politiska, kulturella och sociala konstruktioner och krafter genom historien har format föreställningar om genus. Av utrymmesskäl fokuserar vi främst på västerländska samhällen. 

Kursen består av två delkurser om 7,5 högskolepoäng vardera. Den första kursen är kronologisk uppbyggd medan den andra har en tematisk struktur.

Delkurs 1: Introduktion till genushistoria/Introduction to gender history (7,5 högskolepoäng)

Delkursen syftar till att ge en orientering i det västerländska samhällets genusrelationer från medeltiden och framåt. Speciellt fokus ligger på att identifiera och analysera de faktorer som under olika skeden bidragit till att driva fram förändring respektive de faktorer som haft en stabiliserande och konserverande inverkan.

Delkurs 2: Genushistoriska problem/Problems in gender history (7,5 högskolepoäng)

Under denna delkurs studerar vi det genushistoriska fältets historiografi. Vidare behandlar vi förhållandet mellan kvinno- respektive genushistoria mot bakgrund av teoribildning kring kön, genus och feminism.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %).

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165 hp (33 %).

Så är det att plugga

Lokaler

Du hittar Institutionen för historiska studier i Humanistens lokaler på Renströmsgatan 6. Vår personal sitter på plan 5 och 6.