Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Genus i historien

Kurs
HI2136
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

I denna kurs belyser vi genus som social och analytisk kategori. Du får en fördjupad kunskap om genushistorias utveckling och teoretiska traditioner. Vidare studerar vi hur uppfattningar om och konstruktioner av genus skiljer sig mellan olika samhällen och tidsperioder. Under kursen analyserar vi relationen mellan konstruktion, kategori och kontext utifrån maktstrukturer, kön och sexualitet. I kursmoment som behandlar konstruktionen av manligt och kvinnligt under historien knyter vi an till såväl klass som etnicitet. Undervisningen består av föreläsningar och arbetsseminarier.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Godkänt resultat på HI1116 Historia, Fördjupningskurs (30 hp) eller HI4100 Historia: Fördjupningskurs 1 (20 p) eller motsvarande, eller avlagd kandidatexamen om minst 180 hp.

Så är det att plugga

Lokaler

Du hittar Institutionen för historiska studier i Humanistens lokaler på Renströmsgatan 6. Vår personal sitter på plan 5 och 6.