Bild
Matematiska tecken och mönster
Foto: /Konstnär: Per Petersson
Länkstig

Funktionalanalys

Kurs
MMA120
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-11758

Om utbildningen

Kursen handlar om vektorrum av oändlig dimension, där vektorerna oftast är funktioner av något slag. Med en så kallad norm mäter du vektorernas storlek och kan definiera konvergens och annat. Viktiga satser handlar om olika slag av konvergens och kompakthet. Du kommer även att se utvidgningsproblem och överraskande kontinuitetsegenskaper. Kursen ger dig ett ramverk för att förstå många linjära fenomen, däribland komplexa mått. Kursen är en av de inledande kurserna inom forskarutbildningen i matematik.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande kursen MMA110 Integrationsteori.

Urval

Platsgaranti

Så är det att plugga

Lokaler

Matematiska vetenskaper är en gemensam institution
Chalmers/Göteborgs universitet. Din undervisning sker i Matematiska
vetenskapers rymliga och ljusa lokaler på Chalmers campus Johanneberg, där det finns föreläsningssalar, datorsalar och grupprum. Här finns också studentlunchrum och läsesal, liksom studievägledare och studieexpedition.

Karta över Campus Johanneberg