Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Bild av manniskör på en workshop
Länkstig

Enheten för akademiskt språk - ASK

Enheten för akademiskt språk (ASK) tar en aktiv roll i nationella och internationella nätverk, konferenser, utbytesprojekt och samarbeten. Att nätverka eller samarbeta med ASK ger goda möjligheter till erfarenhetsutbyte och professionellt partnerskap. Skrivcentrum, lärare, handledare vid liknande enheter, studentmedarbetare och andra intresserade är välkomna att kontakta oss.

Enheten för akademiskt språk (ASK) har i uppdrag att stötta Göteborgs universitets studenter och personal inom området akademiskt språk och skrivutveckling. Enhetens service inkluderar bland annat individuell och gruppvis handledning i akademiskt skrivande på svenska och engelska, workshoppar för studenter och doktorander, samt seminarier på olika teman. Enheten erbjuder dessutom stöttning för högskolepedagogisk utveckling vilket syftar till att stärka skrivbaserad undervisning inom akademiska och vetenskapliga områden.

Alla interna tjänster är icke-kommersiella och utformade för att stötta  studenter, lärare och administrativ universitetspersonal. Enheten samarbetar ofta med  andra aktörer inom universitetet, till exempel universitetsbiblioteket och enheten för pedagogisk utveckling och interaktivt lärande (PIL).

ASK tar en aktiv roll i nationella och internationella nätverk, konferenser, utbytesprojekt och samarbeten. Att nätverka eller samarbeta med ASK ger goda möjligheter till erfarenhetsutbyte och professionellt partnerskap. Skrivcentrum, lärare, handledare vid liknande enheter, studentmedarbetare och andra intresserade är välkomna att kontakta oss.  

Pågående samarbeten

Språk- och skrivutveckling i svensk högskoleutbildning: universitetsgemensamma workshoppar för personal i språk- och skrivstöttande verksamheter. Utvecklas och genomförs i partnerskap med tre andra svenska universitet: Södertörns högskola, Stockholms universitet och Uppsala universitet (2021-2022).

Nätverk för akademiskt skrivande
European Writing Centers Association (EWCA)
International Writing Centers Association (IWCA)
European Association for the Teaching of Academic Writing (EATAW)
Svenskt nationellt nätverk för språk- och studieverkstäder: ASK  står värd för det nationella nätverksmötet i november 2021.

Tidigare samarbeten

Utbyte med Queen Mary University of London: ett professionellt utbyte mellan Enheten för akademiskt språk (ASK) vid Göteborgs universitet och Learning Development vid Queen Mary University of London. Utbytet inleddes 2017 med ett besök av dåvarande föreståndaren för Learning Development, Kelly Peake, som introducerade en modell för läs- och skrivretreat. Året därpå besökte språkhandledare från ASK Queen Mary University of London och fick då möjlighet att följa Peake och hennes kollegor i deras arbete. I dag är läs- och skrivretreater en etablerad och uppskattad del av verksamheten på ASK som fortsätter att inspireras av modellen och utveckla den.

The Writing Center Exchange Project (WCEP): ett forsknings- och utbytessamarbete mellan tre Europeiska  universitet  med fokus på organisatoriska aspekter av  skrivcentrumverksamhet. Projektet finansierades delvis av EU COST Action 15221 WeReLaTe, Advancing effective institutional models towards cohesive teaching, learning, research and writing development.. Denna COST Action “addresses the challenge of creating synergy among the increasingly more specialised and centralised supports for four key higher education activities − research, writing, teaching and learning”.  WCEP resulterade i utbyte av expertis och personalutveckling. (Ref: Girgensohn, K., Eriksson, AM., O'Sullivan, I., och Henry, G. A cross‐national view on the organisational perspective of writing centre work: the Writing Centre Exchange Project (WCEP)”. Journal of Academic Writing). 

Akademiskt skrivande vid några andra universitet

Språkverkstaden, Uppsala Universitet

Studie- och språkverkstaden, Stockholms Universitet

Studieverkstaden, Södertörns högskola