Bild
Matematiska tecken och mönster
Foto: /Konstnär: Per Petersson
Länkstig

Försöksplanering och urvalsteori

Kurs
MSA251
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-21759
Ansökan stängd

Om utbildningen

Kursen ger dig en introduktion till statistisk försöksplanering och urvalsteori. I försöksplaneringsdelen får du lära dig hur man konstruerar olika typer av försöksplaner, såsom faktorförsök, blandade-effekter-modeller, split-plot-designer och responsytemetoder, samt analyser av dessa såsom variansanalys och regression. I urvalsteorin behandlas urvalsmetoder, såsom slumpmässigt, systematiskt, stratifierat, viktat, och klustrat urval, och efterföljande analys såsom populations- och variansskattningar, modellbaserad inferens och pseudo-likelihood-metoder.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande kurserna MMG200 Matematik 1,  MSG200 Statistisk slutledning och MSG500 Linjära statistiska modeller.

Urval

Platsgaranti

Så är det att plugga

Lokaler

Matematiska vetenskaper är en gemensam institution
Chalmers/Göteborgs universitet. Din undervisning sker i Matematiska
vetenskapers rymliga och ljusa lokaler på Chalmers campus Johanneberg, där det finns föreläsningssalar, datorsalar och grupprum. Här finns också studentlunchrum och läsesal, liksom studievägledare och studieexpedition.

Karta över Campus Johanneberg