Länkstig

Fördjupad journalistik

Kurs
JU1206
Grundnivå
30 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-27100
Ansökan stängd

Om utbildningen

Kort om kursen 

Den här kursen vänder sig till dig som vill utveckla och
fördjupa ditt journalistiska berättande och pröva på olika sorters
specialiseringar.

Behörig att gå kursen är du som har läst 3 terminer
journalistik där metod (15hp) och uppsats (15hp) ingår.

Om utbildningen

På den här kursen har du möjlighet till fördjupning och
specialisering inom olika medieslag och journalistiska fält.   

Kursen tar också upp hur olika berättartekniker påverkar det
du berättar och hur det med olika publiceringstekniker kan anpassas för olika
plattformar. Under kursen producerar du olika sorters journalistik, bland annat
ett längre fördjupat reportage antingen som text, rörlig bild eller ljud. 

Under terminen kommer du att arbeta dels individuellt, dels
i team. Under senare delen av terminen är klassen indelad i redaktioner som var
och en producerar ett webbmagasin. Idéarbetet är centralt under
redaktionsarbetet, och relateras också till frilansperspektivet, frilansandets
villkor och möjligheter. 

I kursen behandlas också offentlig förvaltning, samhälls-
och företagsekonomi samt arbetsmarknadens villkor, samtliga områden som är
centrala i det journalistiska uppdraget.  

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Behörig att gå kursen är den som har fått godkänt på tidigare kurser och delkurser om minst 67,5 hp inom journalistprogrammet (S1JOU) eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.