Bild
Bitar av trä i cirklar.
Foto: Tina Olsson
Länkstig

Estetiska och kulturella uttryck i skolämnet slöjd

Kurs
SLF40G
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
25%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-15028
Ansökan stängd

Kort om kursen

Kursen vänder sig till dig som vill fördjupa din kunskap och förståelse för estetiska och kulturella uttrycksformer i skolans slöjdämne. Du får utforska hur färg, form och material kan påverka ett slöjdföremåls uttryck och hur detta kan kommuniceras med elever genom undervisningen.

Om utbildningen

Kursen vänder sig till dig som vill fördjupa din kunskap och förståelse för estetiska och kulturella uttrycksformer i skolans slöjdämne. Du har börjat studera till ämneslärare i slöjd, har anställning som slöjdlärare i grundskolan eller har lärarexamen. I kursen får du utforska hur färg, form och material kan påverka ett slöjdföremåls uttryck och hur detta kan kommuniceras med elever genom undervisningen.

Kursen tar också upp olika inspirationskällor till slöjdarbeten såsom berättelser, arkitektur, konst och design och hur de kan användas för att utveckla elevens kreativitet. Såväl teoretiska som hantverksmässiga uppgifter ingår i kursen.

Observera att kursen inte per automatik leder till behörighet som slöjdlärare.

Undervisningsform och träffar

Undervisningen sker genom föreläsningar, seminarier, litteraturstudier, uppgifter och redovisningar.

I kursen ingår 3 campusförlagda träffar samt en kursintroduktion via Zoom. 

Följande datum är inplanerade:

  • Introduktion digitalt på Zoom, 29 augusti 2022
  • Campus 1, 8 september 2022
  • Campus 2, 14 november 2022
  • Campus 3, 12 januari 2023

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Behörig till kursen är sökande med grundläggande behörighet för högskolestudier. Dessutom krävs lärarexamen eller pågående lärarutbildning med inriktning mot slöjdämnet, alternativt pågående anställning som slöjdlärare i grundskolan. Pågående anställning som slöjdlärare i grundskolan ska styrkas med aktuellt intyg från arbetsgivare där anställningstid framgår.

Urval

Platserna fördelas mellan tre grupper, sökande med lärarexamen, sökande med pågående lärarutbildning med inriktning mot slöjdämnet och sökande med pågående anställning som slöjdlärare i grundskolan. Urvalet grundas på högskolepoäng (max 165) alternativt anställningstid som slöjdlärare i grundskolan. Anställning som slöjdlärare i grundskolan ska styrkas med intyg från arbetsgivare där anställningstid framgår. Du laddar upp ditt intyg på antagning.se. Där hittar du även mer information om hur ett arbetsintyg ska vara utformat.

Efter studierna