Länkstig

Elevhälsa och en hälsofrämjande skolutveckling

Kurs
PDA206
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
25%
Undervisningstid
Eftermiddag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-29451
Ansökan öppnar 15 september 2022

Om utbildningen

Kursen behandlar teoretiska perspektiv och empirisk forskning om
elevhälsa och hälsofrämjande skolutveckling. I kursen ges också en
fördjupning i frågor som knyter an till specialpedagogiska behov,
lärande och hälsa, ett hälsofrämjande och förebyggande arbete i skolan,
ledarskapets betydelse för skolutveckling samt elevhälsoteamsarbete.

Kursen kommer att ha ca 2 träffar per månad.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs kandidatexamen om 180 hp alternativt lärarexamen eller motsvarande examen omfattande minst 180 högskolepoäng.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Lokaler

Pedagogen ligger mitt i centrala Göteborg, nära till allt. Undervisning och forskning sker till stor del i tre byggnader: A-huset på Västra Hamngatan 25, B-huset på Läroverksgatan 15 och C-huset på Läroverksgatan 5.  I A-huset hittar du Servicecenter, universitetsbibliotek, studentkårens kansli, studievägledning för lärarutbildning, International Student Office Pedagogen samt ett café. Även i B-huset finns ett café, men också ett väl tilltaget studentkök med mikrovågsugnar  och kylskåp. I alla husen finns gott om platser för studenter för arbete enskilt eller i grupp.