Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Ekonomisk geografi: kandidatuppsats

Kurs
EKG305
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Godkänt resultat om minst 105 hp, varav minst 45 hp (inklusive ett självständigt arbete på 7,5 hp) i ämnet ekonomisk geografi, eller motsvarande