Bild
Matematiska tecken och mönster
Foto: /Konstnär: Per Petersson
Länkstig

Distributionsteori

Kurs
MMA130
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

I den här kursen får du lära dig att göra det omöjliga, att derivera icke-deriverbara funktioner.  Detta åstadkoms genom att införa distributioner som är en mycket större klass av objekt än funktioner.  Distributionerna omfattar alla begränsade funktioner, alla distributioner är deriverbara, de vanliga deriveringsreglerna gäller och för deriverbara funktioner är distributionsderivatan samma som den vanliga derivatan. Distributionerna ger också en generalisering av Fouriertransformen. Distributionsteorin har en fundamental betydelse för modern analys, framförallt inom teorin för differentialekvationer.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande MMA110 Integrationsteori.

Så är det att plugga

Lokaler

Matematiska vetenskaper är en gemensam institution
Chalmers/Göteborgs universitet. Din undervisning sker i Matematiska
vetenskapers rymliga och ljusa lokaler på Chalmers campus Johanneberg, där det finns föreläsningssalar, datorsalar och grupprum. Här finns också studentlunchrum och läsesal, liksom studievägledare och studieexpedition.

Karta över Campus Johanneberg