Länkstig

Digitala 3D-verktyg i skapande processer

Kurs
FKGDSP
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-50007
Ansökan öppnar 16 september 2024

Kort om kursen

I den här kursen får du undersöka hur digitala 3d-verktyg kopplade till fysisk tillverkning kan användas i en skapande process. Utöver introduktioner till olika verktyg och tekniker, genomför du också ett individuellt projekt där du får prova på de kunskaper du fått genom kursen.

Om utbildningen

Kursen riktar sig till dig som har en viss erfarenhet inom formfältet och är nyfiken på hur du kan applicera digitala verktyg i din praktik – oavsett om du har en bakgrund inom arkitektur, design, konst eller liknande. 

Idag sker utvecklingen inom det digitala fältet oerhört snabbt på alla plan i samhället, inte minst inom produktion och digitala verktyg - för att hantera, bearbeta och uppleva tredimensionell form. Det kan vara lätt att känna att du inte riktigt hänger med i alla möjligheter som uppstår och att valmöjligheterna är oändliga. Fältet är stort och det gäller att få en förståelse för vad som är relevant, vilka begränsningar och möjligheter som finns och hur du kan applicera detta i din praktik. 

Kursens syfte är att introducera dig till flera olika verktyg och metoder som du kan använda inom ditt fält. Du skall bearbeta form både analogt och digitalt och vandra mellan dessa två världar. De verktyg och tekniker som kursen introducerar dig till kan variera mellan kurstillfällena, men det kan t.ex. vara: CNC-fräsning, 3D-print, laserskärning, 3d-mappning, fotogrammetri, CAD (computer aided design), lermodellering, VR (virtual reality) etc.

I kursen ska du också bygga en förståelse för hur de olika verktygen påverkar ditt formuttryck och vad de har för miljöpåverkan. 

Genom introduktioner, övningar, handledningar, och diskussioner undersöker vi vilka möjligheter och begränsningar som verktygen har och hur de kan samverka. I ditt individuella projekt får du möjlighet att fördjupa dig lite mer i ett eller flera av de verktyg du blivit introducerad till. Allt detta sker på plats vid Campus i Göteborg där ni till stor del kommer att arbeta i vår modellverkstad.

För att kunna tillgodogöra sig denna kurs är det fördelaktigt med god datorvana. Du står själv för eventuella kostnader för dina projekt.

Ansök i tre steg 

1. Ansök till kursen på antagning.se. Deadline 16 oktober 2023.

2. Skicka in din portfolio via SlideRoom. Deadline 23 oktober 2023.* 


3. Säkerställ att dina meriter som styrker din behörighet till kursen är registrerade på antagning.se. Deadline 1 december 2023.

*Observera! Om du söker kursen via sen anmälan, är det inte möjligt att skicka in några arbetsprover. 

Kursträffar

Kursen ges på halvfart under vårterminen 2024 och undervisningen hålls på plats på HDK-Valand. Schemat är inte satt ännu, men räkna med kursträffar under dagtid, mer intensivt i början av kursen och vid något färre tillfällen mot slutet av kursen.

Behörigheter och urval

Behörighet

Minst 60hp inom bild- och formområdet, arkitektur, teknisk design eller motsvarande.

Urval

Urvalet baseras på arbetsprov.