Länkstig

Digital teknologi, disruption och organisering

Kurs
TIG332
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-18705
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 15 juli 2024.

Om utbildningen

Samhällets digitalisering är en förhållandevis ny företeelse som medför både möjligheter och utmaningar. Idag riktar allt fler organisationer sitt fokus mot datadriven affärsanalys, som en samling verktyg för insamling, analys, visualisering och delning av data, i deras strävan att omsätta digitalisering till förbättrat beslutsfattande.

Branscher som exempelvis IT/media, fordon/transport och hälsa/medicin upplever en fjärde industriell revolution, vilken kännetecknas av att digitalt innehåll inkorporeras i befintliga och nya produkt- och tjänsteerbjudanden. Samtidigt har sådan digital innovation en disruptiv inverkan på rådande affärsmodeller och försörjningskedjor. Etablerade organisationer utmanas alltmer frekvent av digitala bolag som medvetet och systematiskt underminerar och förändrar existerande processer. Det här leder i sin tur till nya relationer mellan aktörer som konkurrerar med alternativa affärsupplägg och värdeerbjudanden.

I den här kursen får du utveckla din förståelse för det komplexa organisatoriska sammanhang som uppstår mellan en datadriven IT-lösning och nya och framväxande arbetspraktiker, värderingsscheman och ledningsstrukturer. Du får också lära dig en uppsättning med vägledande metoder och modeller som möjliggör en hållbar organisering i sådana sammanhang.

Kursens syfte är att förmedla kompetens som är relevant inom såväl utveckling av datadrivet värdeskapande i etablerade verksamheter som hantering av negativa effekter i kölvattnet av digital teknologi och dess användning. Sådan kompetens hjälper konsulter och praktiker att implementera datadrivna IT-lösningar som genererar affärsnytta på hållbara sätt över tid. Kursen riktar sig till dig som vill arbeta som konsult eller med ledningsuppdrag på olika nivåer. Den lämpar sig också för den som vill få en fördjupad förståelse för digitaliseringens omdanande kraft.

Behörigheter och urval

Behörighet

Avklarade kurser om 60 hp.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.