Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Det antika Rom - visuell kultur och visuellt arv

Kurs
AN2098
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-22053
Ansökan stängd

Om utbildningen

I denna kurs analyserar vi visuell kultur i det antika Rom ur ett kritiskt perspektiv. Kursen omfattar två delar. Den första delen fokuserar på det visuella materialets kommunikativa funktioner inom det antika romerska samhället, det vill säga hur olika typer av visuellt material användes för att kommunicera inom och mellan olika sociala och politiska grupper, i privat såväl som offentlig sfär. I den andra delen exemplifierar och studerar vi hur människor i modern tid kommit att uppfatta och använda det visuella arvet från Rom, exempelvis genom samlande och forskning. Även i denna del utgör materialets skiftande kommunikativa potential ett centralt tema. I bägge delarna av kursen ägnar vi särskilt intresse åt den romerska skulpturkonsten, exempelvis rundskulpturer och bildreliefer. Den första delen behandlar perioden cirka 100 f.v.t. till ca 150 e.v.t. och den andra sträcker sig från cirka 1750 och framåt. Undervisningen bygger på föreläsningar och seminarier med enskild eller gemensam redovisning. I mån av medel ingår även en exkursion till en större europeisk museisamling.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kandidatexamen (180 hp) eller motsvarande, med något av ämnena Antikens kultur och samhällsliv, Arkeologi, Klassiska språk eller Historia som huvudämne (90 hp), alternativt Fil.kand-examen (120 p) med något av ämnena Antikens kultur och samhällsliv, Arkeologi, Klassiska språk eller Historia som huvudämne (60 hp), (enligt kursplaner gällande till och med 2007-06-30).

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp.

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Lokaler

Du hittar Institutionen för historiska studier i Humanistens lokaler på Renströmsgatan 6. Vår personal sitter på plan 5 och 6.