Länkstig

C#-programmering II

Kurs
FYD431
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

Studenten utnyttjar en Windowsbaserad C# utvecklingsmiljö för att utveckla avancerade mät- ochstyrprogram. Studenten kommer att inhämta kunskaper i instrumentstyrning, nätverk, kommunikation medmikrocontrollers, olika bussar, protokoll, portar, DAQ-kort, etc.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Genomgången kurs FYD421 C#-programmering 1, 7,5 hp.