Länkstig

Bildanalys

Kurs
KV5010
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

Kursen ger färdigheter i praktiskt tillämpad vetenskaplig bildanalys. Genom kursens olika teman får du metodiska verktyg för bildanalys och förståelse för deras grunder. Du tillägnar dig kritiska teoribildningar som gör en undersökning vetenskapligt hållbar. Som student på kursen får du insikter i att arbeta tillsammans med studenter med olika bakgrund och förkunskaper. Under kursen övar du dina färdigheter i att diskutera och presentera undersökning och tolkning av bildmaterial.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kurser minst motsvarande kursfordringar för kandidatexamen, eller motsvarande. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Engelska 5/Engelska A.