Länkstig

Bildanalys

Kurs
KV5010
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-22765
Ansökan stängd

Om utbildningen

Kursen ger färdigheter i praktiskt tillämpad vetenskaplig bildanalys. Genom kursens olika teman får du metodiska verktyg för bildanalys och förståelse för deras grunder. Du tillägnar dig kritiska teoribildningar som gör en undersökning vetenskapligt hållbar. Som student på kursen får du insikter i att arbeta tillsammans med studenter med olika bakgrund och förkunskaper. Under kursen övar du dina färdigheter i att diskutera och presentera undersökning och tolkning av bildmaterial.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kurser minst motsvarande kursfordringar för kandidatexamen, eller motsvarande. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Engelska 5/Engelska A.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.