Länkstig

Avancerad organisk syntes

Kurs
KEM750
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-21663
Ansökan stängd

I den här utbildningen tar vi upp frågor som relaterar till hållbarhet. Innehållet i kursen eller programmet passar in på minst ett av våra 10 hållbarhetskriterier. För dig som studerar innebär hållbarhetsmärkningen en vägledning, kvalitetssäkring och garant för att kurser eller program verkligen innehåller ett tydligt hållbarhetsperspektiv.

Om utbildningen

Komplexa molekyler, som till exempel läkemedel, polymerer, tvättmedel och naturprodukter, är en integrerad del av vår vardag. Tillverkningen av komplexa molekyler från enkla och lättillgängliga föreningar spelar en central roll i utvecklingen av biologiskt aktiva föreningar, som till exempel läkemedel och funktionella material. Syntetisk organisk kemi är därför ett mycket viktigt vetenskapsområde för en fortsatt hållbar utveckling av samhället.

Kursen i Avancerad organisk syntes belyser utmaningarna med molekylär konstruktion, med andra ord syntesen. Kursen ger dig nödvändiga verktyg för att effektivt planera framgångsrika syntetiska vägar för att få nya föreningar med förbättrade eller nya önskvärda egenskaper.

Kursen ger dig en grundlig kunskap och förståelse för

  • retrosyntetisk analys
  • analys av selektivitet, stereokemiska, miljö- och säkerhetsproblem
  • funktionell gruppomvandling och metod för skyddande grupper
  • moderna metoder för bildande av kol-kol och kol-heteroatombindningar.

Efter kursen förväntas du kunna förstå och föreslå lösningar på problem inom avancerad organisk syntes.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Godkända kurser omfattande 90 hp inom ämnet kemi, inklusive kurs KEM815, Avancerad organisk kemi (15 hp), eller motsvarande. Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande. Studerande med likvärdig utbildning kan efter prövning beredas tillträde till kursen.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Kursen kan ingå i följande program:

  • Masterprogram i kemi (N2KEM)
  • Masterprogram i organisk kemi och läkemedelskemi (N2KEL).

Du kan även läsa den som fristående kurs.

Så är det att plugga

Lokaler

Du läser kursen på Campus Johanneberg.

Läs mer om lokaler