Göteborgs universitet
Bild
Flera personer deltar i seminarium.
Foto: Sincerely Media
Länkstig

Emotion Seminar at Gothenburg University (EMOGU)

Här hittar du seminarier som anordnas av forskargruppen inom Emotionssociologi. Seminarierna är öppna för alla med intresse för emotioners roll i sociala interaktioner, beteenden och handlande, i såväl små grupper som i större kollektiva sammanhang och på samhällsnivå.

EMOGU Seminarier hösten 2023

Om du planerar att delta på ett seminarium online, kontakta arrangören. 

September 22
Emotions in Legal Decisions: The Construction of Objective Narratives in Italian Criminal Trials
Presenter: Alessandra Minissale, University of Uppsala, University of Bologna
When: 13.15-15.00
Where: Department of Sociology and Work Science, Room F417 & online

October 4
‘Let the state decide it all for me’. Subjective experiences of Ukrainian refugee women dealing with integration-related bureaucracy in Germany. 
Presenter: Valeria Lazarenko, Georg-Simmel Zenter for Metropolitan Studies (Humboldt University, Berlin)
When: 13.15-15:00
Where: Department of Sociology and Work Science, Room F417 & online

November 10
Students’ narratives on the emotional politics of belonging in School: Negotiating and Expanding Citizenship Boundaries
Presenter: Imke Brummer, University of Antwerp

The (limited) space of anger: The unequal conditions of anger across different social positions in society
Presenter: Betül Özkaya, Aalborg University

When: 13.15-15:00
Where: Department of Sociology and Work Science, Room F417 & online

December 1
Title: TBA
Presenter: Ewoud Vandepitte, University of Antwerp and Karl Malmqvist, Gothenburg University
When: 13.15-15:00
Where: Department of Sociology and Work Science, Room F417 & online