Bild
Illustration, klot med texten distansundervisning
Foto: Mattonstock
Länkstig

Experter: Skolans digitalisering, distansundervisning och edtech-branschen

Svenska gymnasieskolor, vuxenutbildning och högskolor/universitet har övergått till distansundervisning. Dessutom förbereds grundskolor för samma omställning. Vi har sammanställt en expertlista med forskare som kan kommentera distansundervisning, skolans digitalisering, lärares digitala kompetens, digitala verktyg och lärplattformar, med mera.

Skolans digitalisering och lärares digitala kompetens

Annika Lantz-Andersson har under lång tid forskat om hur digitaliseringen förändrar villkoren för lärande och utbildning. Just nu forskar Annika om lärares professionella digitala kompetens.
Annika Lantz-Andersson, professor i pedagogik, telefon: 031–786 2275, mobil: 076–618 2275, e-post annika.lantz-andersson@ped.gu.se

Skolans digitalisering, lärares arbetsvillkor och distansundervisning

Annika Bergviken Rensfeldt forskar om hur lärares arbete och arbetsvillkor ändras i och med skolans digitalisering. Framförallt hur användning av sociala medier och lärplattformar förändrar arbetsvillkor för lärare. Hon har också bred erfarenhet av att bedriva distansutbildning, och har länge undervisat i kurser om distans- och nätbaserad utbildning. Hennes avhandling handlade om frågan om att bredda och öppna högskoleutbildning bland att genom distansutbildning.
Annika Bergviken Rensfeldt, docent i pedagogik, telefon: 031–786 2823, mobil: 076–618 2823, e-post: annika.bergviken-rensfeldt@ped.gu.se

Skolans digitalisering och ed-tech-branschen

Catarina Player–Koro forskar om digitaliseringen av skolan och betydelsen av den för såväl undervisning, lärares arbete som för utbildningssystemet. Under senare år har privata betydelsen av privata utbildningsföretag, den såkallade ed-tech-branschen, som säljer digitala tjänster och produkter till förskola, skola, vuxenutbildning och högre utbildning varit i fokus för hennes forskning.
Catarina Player-Koro, docent i pedagogiskt arbete, telefon: 031–786 21 47, e-post: catarina.player-koro@gu.se

Digitala verktyg i läs- och skrivundervisning

Sylvana Sofkova Hashemi forskar om användning av digitala resurser i svenskämnet och läs- och skrivundervisning.
Sylvana Sofkova Hashemi, docent i utbildningsvetenskap, telefon: 076–618 3128, e-post: sylvana.sofkova.hashemi@gu.se

Distansundervisning i högre utbildning, öppna lärresurser och delningskultur

Anne Algers forskar om IT-baserat lärande, öppna lärresurser (digitala undervisningsmaterial som är fritt tillgängliga för alla) och delningskultur bland lärare inom högre utbildning.
Anne Algers, docent i pedagogik, telefon: 031–786 5833, mobil 076–618 5833, e-post: anne.algers@gu.se

Digital teknik, öppna lärresurser och mobilen i undervisning

Linda Bradley forskar om IT-baserat lärande, öppna lärresurser (digitala undervisningsmaterial som är fritt tillgängliga för alla) och appar i undervisning. De senaste åren har hon bland annat forskat om mobilappar i språkundervisning för nyanlända.
Linda Bradley, docent i pedagogik, telefon: 031–786 4151, mobil 076–618 4151, e-post: linda.bradley@gu.se

Observera att forskarna på listan inte är tillgängliga hela tiden. Om du inte får fatt i den du vill på telefon så mejla istället.

På vissa av forskarna finns det bilder som är fria för redaktionell publicering i Göteborgs universitets bildbank.

Expertlista: Det nya coronaviruset

Missa inte att vi har sammanställt en expertlista med forskare som från olika perspektiv kan kommentera utbrottet av det nya coronaviruset och covid-19.

Experter: Det nya coronaviruset